טיפולוגית יונג והקשרה לגרפולוגיה

 

 

יונג שם דגש בתורתו על ההווה אשר מושפע מהעבר והעתיד. הוא טען לתת-מודע קולקטיבי המכיל תכנים דומים לכולם. הוא דיבר גם על "אנימה ואנימוס"-כוח גברי וכוח נשי אצל האדם ועל "הצל"- הצד הלא יפה שלנו.

בטיפולוגית יונג ישנם שתי חלוקות:

 

החלוקה הראשונה היא ל:

 

מוחצן - הכוונת האנרגיה לעולם החיצוני.
מופנם - הכוונת האנרגיה הנפשית אל העולם הפנימי.

תכונה אחת משתי התכונות הללו היא דומיננטית. התכונה השניה פחות דומיננטית אך צריכה להיות קיימת על מנת שיהיה איזון וככל שיש פער בין שתי התכונות, כך האישיות פחות יציבה ומאבדת את גמישותה הנפשית.

 

החלוקה השניה היא לארבעת צורות תיפקוד:

 

חישה (מלשון חושים-תפקוד ראשוני ופאסיבי)
חשיבה (הבנת משמעות מה שנקלט החושים)
רגש (חשיבות האובייקט)
אינטואיציה (אפשרויות גלומות)

 

את ארבעת צורות התפקוד חילק יונג לשתי קבוצות:

 

קבוצה רציונלית- בקבוצה זו נכללים החשיבה והרגש העוזרים לנו לקבל החלטות. אנחנו מגיעים למסקנות על סמך חשיבה או רגשות.

 

קבוצה לא רציונלית- אופן תפיסת המציאות- החישה והאינטואיציה. אלו צורות תפקוד שקולטות מידע ולא ממיינות אותו. החישה היא קליטה מהמקום, האינטואיציה היא קליטה מתוכי.

 

4 צורות התפקוד מצויות אצל כל אדם במינונים שונים כאשר לכל אדם צורת תפקוד עיקרית, צורת תפקוד מסייעת, צורת תפקוד מסייעת משנית וצורת תיפקוד מנוגדת לעיקרית (שמתפקדת בלא-מודע).

 

על סמך חלוקות אלו יצר יונג 8 טיפוסים (מופנם-מוחצן לכל 4 צורות התיפקוד). לדעתו חשוב לפתח גם את צורות התיפקוד החלשות יותר על מנת להסתגל טוב יותר לסביבה, ליצור איזון פנימי ולהפוך את האישיות לעשירה ומגוונת יותר.

 

טיפוס מוחצן (אקסטרוברט)

 

תכונה- הפניית האנרגיה החוצה.


מאפייני הכתב- מאפייני הכתב מבחינת גרפולוגיה של הטיפוס המוחצן הם כתב גדול ורחב. כתב גמיש, שוטף, רפוי ומשוחרר. כתיבה מהירה. שוליים שמאליים צרים ולא ישרים. שוליים ימנים בינוניים/רחבים ומתרחבים. שורות הכתב עולות. זוויות חדות וכתב צנטריפוגלי (מתפרס החוצה מהמרכז) הנוטה שמאלה (לכיוון העתיד). רווח בין מילים בינוני. רווח בינוני עד צר בין שורות ומילים. צורת כתב של קערות. הפרשי אורך גדולים בין האותיות. איזור תחתון מודגש.

 

טיפוס מופנם (אינטרוברט)

 

תכונה- הפניית האנרגיה פנימה.


מאפייני הכתב- מבחינת גרפולוגיה כתב ידו של הטיפוס המופנם יתאפיין קודם כל בכתב קטן וצר. תנועה צנטריפטלית (פנימה, למרכז). שימוש בקמרונים וזוויות. הפרשי אורך קטנים. שוליים ימניים צרים וישרים. שוליים שמאליים רחבים ומתחסרים/משוננים (בריחה מהעתיד, החברה). רווח גדול בין מילים ובין שורות. כתב מתוח, נוקשה, כפות, מכווץ, קפיצי וקצוב. הפרשי אורך קטנים. לחץ לא סדיר.

 

טיפוס רגש

 

טיפוס הפוך לחשיבה.

 

תכונות כלליות- רגשות אינם מנוגדים להגיון והם אמצעי להערכת מידע שאין בו התנהגות סנטימנטלית. האמוציות הם רגשות שיצאו מכלל שליטה ובטיפוס זה הכוונה לא אליהן. בעזרת הרגש אנחנו מחליטים על דברים באופן סובייקטיבי (למשל-"אני אוהב כלבים", "אני שונא את הבוס שלי"). הרגש נחשב רציונלי, לא תלוי או מושפע והוא מאופיין בעקביות, יסודיות ויציבות.
מבחינה גרפולוגית איש רגש יהיה בעל אותיות מלאות וגדולות, כתב רחב וקערתי (בעיקר בסוף). איזור אמצעי מפותח וקו גמיש.

 

אנשי רגש מוחצן הם בעיקר נשים. הרגשות והפעולות נקבעים על-ידי הנסיבות. הגבה בהתרגשות מוחצנת. לרוב דבקים במוסכמויות ונמנעים מחשיבה ביקורתית. חיוני ואוהב הנאות, בעל קשרים מרובים ושטחיים. זקוק למסגרת ופוחד מבדידות.


מאפייני כתב עיקריים לאנשי רגש מוחצן הם תנועה ערה, ספונטנית ומתקדמת. איזור אמצעי שולט ומפותח. כתב מהיר וצנטריפוגלי. כתב רחב. לחץ בינוני. כתב מקושר באופן בינוני. זווית כתיבה ימנית. צורת הקישור היא קערתית. מבנה אות מלא ויתכנו גם קישוטים.

 

אנשי רגש מופנם הם אנשים ששקועים בעולמם. לא מתקשרים עם העולם החיצוני. שקטים וסגורים. הם עלולים להיות אלימים, נוקמים, שונאים מאחר שהרגש נשאר בתוכם. את הרגשות שלהם הם יכולים להוציא החוצה בעזרת מדיומים יצירתיים ולכן הטיפוס הזה מכיל הרבה מוסיקאים ואמנים.


מאפייני כתב עיקריים של אנשי רגש מופנם הם כתיבה בלתי מאוזנת ולא סדירה. התנועה לא משוחררת, לא זורמת וממעטת להתקדם. גודל הכתב תקין עד קטן. כתב מעוגל בעל קערות עמוקות וקמרונים. איזור אמצעי שולט ומפותח. כתב עם רוחב ראשוני וצרות משנית (לא תמיד). רווח בין אותיות, מילים, שורות הוא קטן עד בלתי סדיר. לחץ חלש למדי. לא נוטים לחבר אותיות ואם מחברים, הקישור בעיקרו קערתי.

טיפוס חשיבה

 

טיפוס הפוך לרגש.

 

תכונות כלליות- אנשי חשיבה מסדרים את עולמם ומסתגלים בעזרת חשיבתם. הם מבצעים ניתוח לוגי, נייטרלי ואובייקטיבי של סיבה ותוצאה תוך שאיפה לנטרל ולהרחיק השפעה רגשית של מאורעות, אנשים ונסיבות.
מבחינה גרפולוגית איש חשיבה מתאפיין בכתב קטן, צר, מופשט וקשור. ישנו שימוש בקו חד. ישנם רווחים תקינים וסדירים בין השורות. האיזור העליון מודגש. יתכן גם איזור תחתון דומיננטי אך ללא לולאות. צורת הכתב מקורית והכתב ברובו נוטה לשמאל.

 

אנשי חשיבה מוחצן מתאפיינים בשאיפה להתאים פעולותיהם למסקנות שכליות, המתבססות על נתונים אובייקטיבים. הם מתנהלים ומתנהגים על-סמך נתונים ורעיונות ואינם מערבים רגש או מתחשבים ברגשות של אחרים.


מאפייני כתב עיקריים לאנשי חשיבה מוחצן הם כתיבה מאורגנת היטב. כתב קריא. תנועת כתב ערה, מתקדמת ומבוקרת. גודל כתב קטן עד תקין וסדיר. איזור אמצעי שולט אך בלתי מפותח. מהלך שורה ישר או יורד. רוח בין שורות ברור עד גדול. שוליי שמאל ישרים או מתרחבים מעט, שולי ימין צרים וישרים יחסית. זווית סדירה, ישרה או ימנית קלה. לחץ בינוני עד חזק. כתב מופרד. רווח בין אותיות ומילים תקין עד קטן וסדיר. רווח בין שורות ברור עד גדול. תנועת כתב שוטפת. מבנה אות מפושט, שלדי וברור.
 

אנשי חשיבה מופנם נתפסים כאנשים סגורים וקרים. הם אדישים לסביבתם. הם מעיין "אסטרונאוטים"- מתעניינים יותר ברעיונות, בתיאוריות שאותם הם מפתחים מתך עולמם הפנימי ולא ממש מעוניינים ליישם אותם בפועל. הם אינם מעשיים ומתקשים להתחבב על אנשים אחרים כיוון שחיבתם נראית להם מיותרת. הכוונה מקצועית טובה של אנשי חשיבה מופנמים יכולה להיות למשל לכיוון של מחקר ומדעים.


מאפייני כתב עיקריים של אנשי חשיבה מופנם הם כתיבה מאורגנת. תנועה מרוסנת ומחושבת. כתב קטן, צר ומעודן. איזור אמצעי קטן ואיזור עליון גבוה יותר מהתחתון. מהירות הכתב מתונה, מרוכזת וקצובה. מבנה האות הוא שלדי. הלחץ בינוני. כתב מופרד בעבירת ואילו באנגלית מחובר כשצורת הקישור היא קמרים עם מעט זוויות. רווח בין שורות גדול. הפרשי אורך גדולים. שולי ימין צרים וישרים או נסוגים. צורת כתב מקורית, פשוט וחסרת סיבוכים.

 

טיפוס חישה

 

טיפוס הפוך לאינטואיציה.

 

תכונות כלליות- תופס את העולם בעזרת החושים. תפיסתו מסתמכת על הרגע הנוכחי-כאן ועכשיו. הוא פועל אינסטינקטיבי, באופן ישיר, מתוך עוצמת התחושה ולא מתוך חשיבה או רגש. הוא חסר עקביות בתפיסת המציאות ובפרשנותה. אינו מצטיין בכושר ביטוי מילולי. זקוק להסברים קונקרטיים ומתקשה להבין שיחות בנושא מיסטיקה מאחר שהוא קרוב יותר לחשיבה הפרקטי.

 

מבחינה גרפולוגית איש חישה מתאפיין בקו עבה וחזק, לחץ בצקי/מרוח, זווית ימנית, הפרשי אורך גדולים. כתב לא צפוף אך ממלא את הדף. כתב "כבד" ויושב, מסוגנן ורחב.

 

אנשי חישה מוחצן מתמקדים בהנאה. הם נוחים לבריות, בעלי טעם טוב, חסרי אידיאליים. הם מתלבשים יפה, אוכלים טוב, פרקטיים ופרודוקטיביים. הם אינם מחשיבים את החיים הפנימיים אלא רק את החיים החיצוניים ולכן לא נוטים לעצב השקפות או להרגיש חוויות רגשיות לעומק.

 

מאפייני כתב עיקריים לאנשי חישה מוחצן הם מבנה אות מלא, תקני ולא מפושט. תנועה ערה, שוטפת ומתקדמת. אירגון כתב צפוף ועמוס. גדול כתב בינוני עד גדול. איזור אמצעי שולי ואילו איזור תחתון של הכתב מפותח. רווח בין אותיות ושורות קטן עד קטן מאוד. זווית כתיבה ימנית עד ישרה. לחץ כתב חזק ולפעמים חודר. כתב בדרך כלל מופרד, אם כי לעיתים מעט מקושר.

 

אנשי חישה מופנם מגיבים לעולם אך תגובותיו נובעות יותר מרגש וחשיבה מופנמים. הם טיפוסים ארציים, אגוצנטריים. חושניים, עומדים עם שתי רגליים על הקרקע. מאידך הם פגיעים מאוד וילדותיים. בין אנשי טיפוס זה אפשר למצוא אניני טעם רבים אשר מתמקדים בקשר החושי לעולם-צליל, ריח, מראה.

 

מאפייני כתב עיקריים של אנשי חישה מופנם הם לחץ חזק וחודר (בניגוד לטיפוס רגש שבו- הכתב מלטף, האותיות מעוגלות והלחץ מרחף). תנועת כתב מרוסנת וקצובה. לחץ כתב בינוני עד חזק. גודל כתב תקין עד קטן וסדיר. איזור אמצעי מפותח ושולט. הזווית סדירה וישרה או קהה. שוליים שנראים כמו בניית מסגרת אסתטית סביב הכתב. כתב רחב או מבנה מעורב-הכולל רוחב ראשוני וצרות משנית. רווח בין אותיות תקין עד קטן וסדיר. רווח בין מילים ושורות תקין עד גדול וסדיר. צורות מסוגננות ואישיות, כמו כן קמרונים וזוויות. מבנה אות מלא ומועשר (יתכן גם שימוש בקישוטים וצורות).

 

טיפוס אינטואיציה

 

טיפוס הפוך לחישה.

 

תכונות כלליות- האינטואיציה היא צורת תיפקוד בלתי רציונלית אשר מתמקדת בתפיסת המציאות באופן אינטואיטיבי- משמע באמצעות התת-מודע, החלומות והאינטואיציה. לאנשים אלו יש הארה, שצצה באופן מפתיע ונובעת מהשראה.
כאשר האינטואיציה חוברת לחשיבה מופשטת, היא באה לידי ביטוי במתמטיקה ופיזיקה וכאשר היא חוברת לחשיבה יותר קונקרטית-היא באה לידי ביטוי באמנות ובפסיכולוגיה.


מבחינה גרפולוגית איש אינטואיציה מתאפיין בלחץ חלש מאוד וכתב מרחף, בכתב לא מקושר וחוטי. צורות מקוריות. איזור אמצעי מוזנח. איזור עליון מוארך ומקורי במיוחד. כתב מקורי ומופשט מאוד. קשירה מוזרה של כתב-בלתי שיטתית ובעלת גשרי אויר. מופיעות בכתב צורות חוטיות.

 

אנשי אינטואיציה מוחצן מתאפיינים בהרפתקנות ושכלתנות. הוא יודע להריח הזדמנויות. מאידך הוא עוסק בתיאוריות והמצאת כשהצד היישומי שלו חלש, לא קיים או לא מודגש.

 

מאפייני כתב עיקריים לאנשי אינטואיציה מוחצן הם צורת כתב חוטית, מקורית וקשה לקריאה. התנועה של הכתב היא שוטפת, קלילה, גמישה, קפיצית ומתקדמת. מאפייני הכתב לא סדירים. גודל הכתב תקין עד קטן ולא סדיר. מהלך שורה מפותל, משונן ומרחף מעל השורה. רווח בין אותיות, מילים ושורות גדול ובלתי סדיר. לחץ הכתב חלש. שולי ימין ושמאל לא סדירים ותיתכן פריצת שולי שמאל. הזווית היא תנודתית קלה סביב זווית ישרה. ישנה צרות ראשונית ורוחב משנה של האותיות. כתב מופרד עד דרגת קישור נמוכה וצורת הקישור היא חוטית. מבנה האות הוא מופשט, מקופח או קשה לקריאה. ישנם צורות מקוריות באיזור עליון.

 

אנשי אינטואיציה מופנם מתאפיינים בחוסר חיבור מסוים למציאות. הם שקועים בהזיותיהם ולא אכפת להם אם מבינים אותם או לא. יש בעלי דימיון מפותח, מתעניינים בשירה ואמנות. המציאות הריאלית מעניינת אותם פחות ולכן הם אינם מובנים על-ידי הסביבה ונתפסים כמוזרים, לא מעשיים ותלושים מהמציאות.

 

מאפייני כתב עיקריים של אנשי אינטואיציה מופנם הם לחץ חלש עד בינוני. מאפייני הכתב לא סדירים. גודל הכתב קטן ובלתי סדיר. תנועת הכתב רוטטת, קלילה ועצורה למדי. איזור עליון מקורי, איזור אמצעי קטן ואיזור תחתון קעור. הרווח בין אותיות, מילים ומשפטים הוא תקין עד גדול ובלתי סדיר. הכתב מקושר בצורה נמוכה ובלתי סדירה וצורת הקישור היא חוטית. מבנה האות הוא מפושט ובעל צורות אישיות ומקוריות אך בלתי סדירות. הכתב הוא צר או בעל מבנה מעורב-צרות ראשונית ורוחב משני. מהלך השורה עולה, נפתל או משונן אותיות, מרחף מעל השורה.

 

ביבליוגרפיה

 

גלעד שמאע, גרפולוגיה. הוצאת אסטרולוג. 2007
 

הקוד האתי שלנו

קראו את הקוד האתי שלנו- קוד המחוייב לערכי המקצועיות, האמינות והשירות המובילים בתחום.

קראו עוד

חדש- המדריך המלא לבחירת מקצוע

"המדריך המלא לבחירת מקצוע" בשווי 67 ש"ח יצורף בחינם למבקשי ניתוח הכוונה מקצועית.

קראו עוד

חדש- סקירת מקצועות השוק

סקירות של המקצועות המבוקשים והמעניינים בשוק- איפה ללמוד? כמה מרוויחים? ועוד ועוד

קראו עוד

ניתוח כתב יד באינטרנט

חדש באתר- אפשרות לניתוח כתב יד ממוקד ומהיר באמצעות האינטרנט

קראו עוד

מפת האתר
כל הזכויות שמורות
האתר נראה במיטבו ברזולוציה של 1024 על 768 ומעלה IMK - הקמת אתרים