טיפוסי אדיג'ס בראי הגרפולוגיה

 

 

תורת אדיג'ס היא תורה אשר פותחה על-ידי פרופ' יצחק אדיג'ס. התורה נועדה לאתר טיפוסי מנהלים, לפתח אותם ולהנחות את האירגון שאותו הם מנהלים להצלחה.


איתור טיפוס המנהל בהתאם לתורת אדיג'ס יכול להעשות במבדקים המיועדים לכך וגם באמצעות מבדק מיירס-בריגס (Isabel Briggs Myers typology).


מאמר זה יציג את טיפוסי אדיג'ס ויקשר אותם עם מאפייני כתב גרפולוגיים.

 

אתחיל בהצגת הטיפוסים ומאפייניהם הגרפולוגיים:

 

טיפוס P- הביצועיסט

 

טיפוס P הוא טיפוס שמייצג את הגוף. השאלה שהוא שואל הוא מה צריך לעשות?

טיפוס זה יתאפיין ביכולת ביצוע גבוהה ובהשגת תוצאות. הוא משקיע, ביצועיסט, שקדן ומסור.
טיפוסי P הם וורקהוליקים, העבודה תמיד איתם, הם מגיעים ראשונים לעבודה ועוזבים אחרונים. הם תמיד עסוקים, תמיד מחפשים מה לעשות וזקוקים כל הזמן לבעיות על מנת לפתור אותם. הערכתם העצמית מתבססת על "כמה קשה אני עובד?".
ברמה נמוכה, מנהל מסוג P לא מסוגל להאציל סמכויות, הוא לא סומך על אף אחד מלבד עצמו (לכן הוא נקרא גם "הזאב הבודד"). הוא לא מצטיין בקידום של רעיונות חדשים, לא אוהב במיוחד שינויים ולפעמים הצורך שלו לבצע פוגע בסיטואציות אשר מצריכות תכנון מוקדם.

 

מאפייניו הגרפולוגיים הם כתב גדול ומהיר בעל לחץ חזק, איזורי כתב אמצעי ותחתון דומיננטיים ובכתב יופיעו קונוסי מילים גדלים. חתימתו תהיה גדולה.
ברמה נמוכה ("הזאב הבודד") יופיעו זוויות רבות וגדמים בכתב. הלחץ יתגבר והכתב יאבד מקריאותו.

טיפוס P יכול להיות דומה לטיפוסי החישה של יונג, לטיפוס "מרס" בתיאוריה הפלנטרית, לטיפוס ה"ביצועיסט" בתורת האניאגרם וברמה נמוכה- לטיפוס ה"איובי-זאבי" אצל אודם ולטיפוס ה"סאנגויני" אצל לה-סן.

 

טיפוס A- המנהלן

 

טיפוס A מיוצג על-ידי השכל. השאלה שהוא שואל היא איך צריך לעשות?
קפטן קוויג, גיבור ספרו של הרמן ווק, "המרד על הקיין", הוא טיפוס A מובהק.

טיפוס A הוא טיפוס אשר מתמקד בנוהלים. הוא שיטתי, ממושמע ונאמן.
הוא עובד לפי הספר ומייצר נהלים אשר מנהיגים שיטה. הוא מאתר הפרות של נהלים אלו ומייצר כללים למנוע את ההפרות הללו. הוא מגיע לעבודה בדיוק בזמן ויוצא בדיוק בזמן. הוא זהיר, אנליטי והגיוני.
ככל שהרמה של טיפוס זה יותר נמוכה, הוא אינו נוטל סיכונים או יוזם שינוי. מה שמעניין אותו זו השיטה והוא מתעסק בפרטים ובאנליזות במקום לראות גם את התמונה השלמה. טיפוס A ברמה נמוכה נקרא "הבירוקרט".

 

מאפייניו הגרפולוגיים הבולטים הם כתב קטן וצר בעל קו חד. תמונת אירגון הכתב תהיה ברמה גבוהה. הרווחים בין השורות יהיו תקינים וסדירים. האיזור העליון של הכתב מודגש. הכתב מופרד. מבנה האות מפושט, שלדי וברור.
ככל שרמת הכותב נמוכה ("הבירוקרט"), כך הכתב נראה יותר איטי, תבניתי ומרוסן וההשקעה באירגון שבו באה על חשבון התנועה.

טיפוס A יכול להיות דומה לטיפוסי החשיבה של יונג, לטיפוס ה"אנלי הנקי" אצל פרויד, לטיפוס "המדען" בתורת האיניאגרם ולטיפוס "הפלגמטי" בלה-סן.

 

טיפוס E- היזם

 

טיפוס E מקושר לרגשות. השאלות שהוא שואל הם מדוע ומתי לעשות?
הוא טיפוס של יוזמה וחזון אשר רואה את התמונה הגדולה. מוחו היצירתי כל הזמן מתכונן לעתיד, רעיונות חדשים צצים בו למכביר והוא להוט להביע אותם בפני מי שרק יסכים לשמוע. טיפוסי E הם לרוב אנשים שופעי כריזמה והם אינם פוחדים מסיכונים. הם זקוקים לקהל אוהד ומוחה כפיים אשר יקשיב לרעיונותיהם.

טיפוס E ברמה נמוכה רואה רק את התמונה הגדולה ומתעלם מהפרטים. התנהלותו וסדר יומו אינם צפויים. הוא מגיע לעבודה מתי שהוא רוצה ויוצא מתי שהוא רוצה. דעותיו משתנות בנקל וצורת התנהלותו מתאפיינת ביצירת משברים (לכן טיפוס E ברמה נמוכה נקרא גם "הפירומן"). הוא נוטה לנטילת סיכונים גדולים מידי בלי להתייחס לנזק עתידני.

 

מאפייניו הגרפולוגיים הם כתב בעל אותיות מלאות וגדולות. הכתב מהיר, רחב, בעל קו גמיש ומקושר. האיזור האמצעי של הכתב מפותח ויכולים להופיע באותיות תוספות מקוריות ולא שגרתיות. החתימה גדולה, בולטת ומקושטת.
טיפוס E ברמה נמוכה ("הפירומן") יתאפיין בכתב תנועתי על חשבון האירגון והצורה. יופיעו תוספות לאותיות כמו לולאות וקישוטים מוגזמים. אי סדירות מאפייני הכתב תבלוט והכתב יכול להפוך ללא קריא.

טיפוס E יכול להיות דומה לטיפוס ה"אימפולסיבי" אצל אודם, לטיפוסי הרגש של יונג, לטיפוס "מרקורי" בתורה הפלנטרית, לטיפוס ה"דרמטי" בתורת האניאגרם ולטיפוס ה"עצבי" בלה-סן.

 

טיפוס I- הטיפוס האינטגרטיבי

 

טיפוס I מתקשר לרוח. הוא מתייחס לשאלת המי?
אנשים והדרך ליצור אינטגרציה ביניהם מעניינים אותו. הוא מנסה לחזות כיצד התנהגו האנשים סביבו ואת הקשרים שביניהם. הוא מומחה לפוליטיקה האירגונית במקום עבודתו. הוא יודע לגבש סביבו קבוצה ולנתב אותה לכיוון מסוים כך שכל אחד מחבריה ירגיש מורווח. הוא נותן לאחרים לדבר, מגבש הסכמות ומחפש פשרות.

כאשר טיפוס I הוא ברמה נמוכה, הוא הופך להיות חסר עמוד שדרה ואז הוא נקרא "החלקלק". טיפוסים כאלו קודם כל מנסים לברר מה אנשים אחרים חושבים ואז קובעים את דעתם. הם אינם מנהיגים אלא הולכים אחרי האדם המשפיע.

מאפייניו הגרפולוגיים הם כתב בעל צורה חוטית ותנועה שוטפת, קלילה, גמישה, קפיצית ומתקדמת. מהלך השורה מפותל, לחץ הכתב חלש וזווית הכתב ימנית.
ככל שרמתו של הכותב נמוכה יותר ("החלקלק"), כך האפקט החוטי של הכתב יגבר, לחץ הכתב יקטן והשורות יהפכו ליותר נפתלות וחסרות יציבות.

טיפוס I יכול להיות דומה לטיפוסי האינטואציה של יונג, ל"משכין השלום" בתורת האניאגרם ולטיפוס "ונוס" בתורה הפלנטרית.

 

לכל אחד מארבעת הטיפוסים שהוזכרו יש סיכוי, בסיטוצאיות מסוימות (בייחוד אם הם טיפוסים טהורים), להפוך להיות "בול עץ".

 

טיפוס O- בול עץ

 

טיפוס זה מאופיין בנרפות, חוסר יוזמה, חוסר מרץ והתנהלות איטית. מטרתו היחידה היא להישרד. הוא לעולם לא מתנגד לשינוי אלא פשוט לא פועל לביצועו והוא מסכים עם כל מה שאומרים לו.

 

אל מאפייניו הגרפולוגים הבסיסיים מזדחל מהלך שורות יורד, לחץ בצקי ונשפך, וכתב משתנה ותנודתי בעל צורות כתב נרפות (מספח אליו תכונות הדומות מעט לטיפוס "הנרפה" של אודם ולטיפוס "האוראלי-הפסיבי" של פרויד).

 

זיהוי הטיפוס שמולנו תצייד אותנו במידע חשוב שיכול לעזור לנו להשפיע עליו בסיטואציות שונות.

לדוגמה, בתהליך מכירה, כל טיפוס יתמקד בדברים אחרים כאשר הוא יבוא לקנות מכונית:

טיפוסי A יתעניינו באמינות טכנית, אחריות, שמירת ערך.
טיפוסי P יתעניינו בקילומטרז' לליטר, נפח מנוע וכ"ו.
טיפוסי E יתענינו בססטוס החברתי שאותו מסמלת המכונית.
טיפוסי I יתענינו בהשתייכות, בזרמים-"כולם קונים את המכונית הזו".

 

הכרת הטיפוסים גם יכולה לאפשר לנו לבנות צוותים יעילים לצורכי השגת מטרות האירגון.

לפי תורת אדיג'ס, טיפוס E לא יסתדר עם טיפוס A. הסיבה לכך היא שטיפוס E הוא מהיר ולכן הבירוקרטיות והאיטיות של טיפוסA מעצבנת אותו. טיפוס A , מצידו, יראה בטיפוס E טיפוס מבולגן אשר מתעלם מפרטים חשובים בדרך.
גם בין טיפוס P לטיפוס I יווצר קונפליקט. טיפוס P יטען כנגד טיפוס I שהוא עושה יותר חשבון לאנשים ופחות לתוצאות. טיפוס I יטען על טיפוס P בדיוק הפוך.

 

לכל טיפוס צריך להתייחס בצורה אחרת אם אנחנו רוצים לזכות בשיתוף הפעולה שלו- לטיפוס E כדאי להתייחס כאילו הוא יזם את הרעיון, לטיפוס P צריך להראות שאנחנו משתדלים לחסוך מזמנו, לטיפוס A צריך להראות שאנחנו עומדים בחוקים ולטיפוס I צריך להראות שיש הסכמה מהסביבה לעניין.
לכל טיפוס תהיה גם דרך התגוננות משלו- P יתעצבן ויגיד שמעכשיו כולם יעשו מה שהוא אומר, A יתעלם ויחזור לסדר היום, I ייסוג ויוותר, ו-E ישר יתקוף.

 

הכרת הטיפוסים יכולה לתרום להתאמתם למקצוע המתאים להם: למשל, אנשי מכירות צריכים להתאפיין במרכיבי P ו-A גבוהים, אנשי שיווק צריכים להתאפיין במרכיב E גבוה. אנשי כספים והנהלת חשבונות, במרכיב A גבוה ועובדים סוציאליים, במרכיב I דומיננטי.

 

הסביבה גם כן משפיעה על התנהגות אנשיה. למשל, יש מדינות שיש להם תרבות A (כמו ארה"ב), תרבות I (כמו יפן), תרבות P (כמו מצרים) ותרבות E (כמו ישראל, יוון)- אצלנו למשל יש אגו גבוה, הרבה רעיונות אך יש גם פרנויה, חוסר פירגון ואין שיתוף פעולה מספיק.

 

בהקשר לכל מה שנכתב עד כה, חשוב גם להדגיש שלפעמים אנשים יתנהגו שונה מהמרכיב הדומיננטי באישיותם (למשל אנשי A התנהגו כ-I או P) וזאת בהתאם לאדם ולסיטואציה אשר עומדים מולם.
למרות זאת לכל אדם יש את המרכיב הדומיננטי באישיותו ואותו חשוב לאבחן.

 


ביביוגרפיה

 


פרופ' יצחק קלדרון אדיג'ס, ניהול מהו : תורת אדיג'ס לניהול מודרני, תל-אביב: הוצאת מערכות-צה"ל, 2010.


פרופ' יצחק קלדרון אדיג'ס, ניהול לקוי : סיבות וטיפול, תל אביב, צ'ריקובר, 1980.


Leading the Leaders : How to Enrich Your Style of Management and Handle People Whose Style is Different From Yours, Santa Barbara, CA, The Adizes Institute Publications, 2004.


The Ideal Executive: Why You Cannot Be One and What to Do About it, Santa Barbara, CA, The Adizes Institute Publications, 2004.

 

 

הקוד האתי שלנו

קראו את הקוד האתי שלנו- קוד המחוייב לערכי המקצועיות, האמינות והשירות המובילים בתחום.

קראו עוד

חדש- המדריך המלא לבחירת מקצוע

"המדריך המלא לבחירת מקצוע" בשווי 67 ש"ח יצורף בחינם למבקשי ניתוח הכוונה מקצועית.

קראו עוד

חדש- סקירת מקצועות השוק

סקירות של המקצועות המבוקשים והמעניינים בשוק- איפה ללמוד? כמה מרוויחים? ועוד ועוד

קראו עוד

ניתוח כתב יד באינטרנט

חדש באתר- אפשרות לניתוח כתב יד ממוקד ומהיר באמצעות האינטרנט

קראו עוד

מפת האתר
כל הזכויות שמורות
האתר נראה במיטבו ברזולוציה של 1024 על 768 ומעלה IMK - הקמת אתרים